Alumni

Centar za razvoj karijere ostvaruje saradnju sa diplomcima Univerziteta Sinergija u cilju jačanja njihovih pozicija na tržištu rada, kao i dobijanja povratnih informacija koje mogu biti od koristi sadašnjim studentima univerziteta.

Možete se prijaviti u alumni bazu ovde.