Individualno savjetovanje

Karijerno savjetovanje je postupak koji podrazumijeva usklađivanje individualnih ciljeva zaposlenog sa ciljevima određenog preduzeća. Preduzima se u slučaju rješavanja konkretnog problema osobe – neusklađivanje obučenosti i opremljenosti određene osobe sa zahtjevima i uslovima tržišta rada.

Obučeni ljudi iz oblasti HR-a bave se ovakvom vrstom posla. Stupaju na djelo u slučaju kada se kod zaposlenog javila potreba za novim vještinama i novim saznanjima, želja za napredovanjem i usavršavanjem, proširivanje vidika i odgovornosti, dostizanje maksimuma na određenoj poziciji gdje više ne postoje izazovi za zaposlenog, ali kao i u slučaju nepronalaženja sopstvenog puta u poslovnoj sferi, nezadovoljstvo na trenutnom radnom mjestu usljed neke vrste ograničenja gdje kapaciteti individue ne dolaze do izražaja, postoji mogućnost za gubitak radnog mjesta, kao i mnoga druga pitanja koja zahtjevaju stručnu pomoć karijernog savjetodavca.

Centar za razvoj karijere pruža individualno savjetovanje. Ukoliko imate bilo kakav problem na Vašem karijernom putu, mi smo tu da Vam pomognemo.

Konsultacije za pisanje CV-a i pripremu za intervju za posao:

U narednom periodu se možete prijaviti za individualno savjetovanje sa savjetnicima Centra.
Pogledajte u kojim terminima su savjetnici dostupni za individualna savjetovanja, pa se prijavite na careers@sinergija.edu.ba , a za onaj termin koji Vam odgovara.