Intervju za posao

Intervju za posao

 

Nemamo drugu šansu za prvi utisak!

Dovoljan je sekund da steknemo prvi utisak o osobi koju vidimo prvi put u životu, a za samo četiri minuta razgovora ćemo o toj osobi oformiti tako čvrsto mišljenje da će biti potrebno desetak susreta da bismo promjenili mišljenje. Da li želite da kod poslodavca ostvarite takav utisak da Vas želi u svom timu, ili da se nada da Vas nikada više neće videti?


Prije samog intervjua

Dobro se informišite o samoj kompaniji. Na njenom web sajtu možete da nađete misiju i viziju kompanije, informacije o proizvodima i uslugama koje nudi, o društvenoj odgovornosti i eventualno novim projektima u koje ulazi. Poslodavac mora da stekne utisak da ste tu zato što želite da radite upravo u toj kompaniji, umjesto da vam je svejedno gdje biste radili. Nije svejedno.

Ne možemo dovoljno naglasiti važnost tačnog dolaska na intervju. Bilo bi dobro da par dana ranije dođete do kompanije da se ne dogodi da ne možete da nađete zgradu ili ulaz. Ostavite sebi dovoljno vremena za nepredviđene situacije, kao što je gužva u saobraćaju.

Dok čekate na intervju, pazite na ponašanje, jer može da se dogodi da već tad počnu da Vas procjenjuju. Isključite mobilni telefon prije nego što uđete u zgradu, jer bi bilo vrlo nepristojno da pričate dok čekate na intervju (vjerovatno u nečijoj kancelariji) ili da Vam zazvoni telefon dok ste na samom razgovoru za posao.


Poslovna garderoba

Najveći deo prvog utiska koji ostavljamo na druge dolazi od neverbalne komunikacije, koja uključuje naš izgled – model i boju haljine ili odjela, frizuru i miris.

Provjerite da li kompanija ima određenu politiku oblačenja, pa se za intervju obucite slično tome. Većina boja neutralno djeluje na posmatrača, ali treba imati na umu da je crvena nepoželjna za intervju, jer izaziva povećanje pulsa i krvnog pritiska i može negativno da djeluje na sagovornika.  Takođe, sve jarke boje treba izbjegavati.  Ako postoje korporativne boje, bilo bi dobro da bar jednim dijelom Vaša odeća sadrži i te boje, pa ćete i time davati poruku da se uklapate u kompaniju.

Naravno, oblačenje u firmi zavisi i od djelatnosti kojom se bavi, pa će se u IT sektoru zaposleni vjerovatno oblačiti opuštenije nego npr. u firmi koja se bavi računovodstvom. U svakom slučaju, nećete pogriješiti ako odaberete klasične krojeve i boje. Djevojke naročito treba da obrate pažnju na nokte i frizuru – ništa što bi odudaralo. Nakit takođe treba da bude neupadljiv.

Vrlo je bitno i da se ne „okupamo“ u parfemu, nego da i mirisi budu diskretni. Obavezno treba obratiti pažnju na ličnu higijenu, ali i na to da garderoba bude čista i ispreglana, a cipele očišćene. Trebalo bi nositi zatvorene cipele i ne previsoke štikle. Ne pušite prije razgovora!!!

Stavite ručni sat i ponesite rokovnik i olovku, tako ćete odavati utisak organizovane osobe. Sunčanim naočarima nema mjesta na razgovoru za posao, ni na očima ni na kosi.


Izražavanje

Bez obzira da li s Vama razgovara osoba koja je starija ili mlađa od Vas, ili je Vaš vršnjak, persiranje je obavezno, čak i ako on/a Vam ne persira. Izbacite uzrečice (znači, ovaj, kako se zove). Izbacite žargonske izraze (brate i sl.). Ne koristite suviše stručne izraze, jer se može desiti da ih ne upotrijebite pravilno. Odgovarajte celom rečenicom (ne a-ha, m-hm) i ne čekajte da Vam neko „izvlači“ riječi iz usta. Pokušajte da se izražavate pozitivno.


Neverbalna komunikacija

Samo 7% značenja poruke se prenosi riječima. Ostalih 93% prenosimo neverbalnom komunikacijom,  bojom glasa i intonacijom. Osim izgleda i garderobe o kojima smo već nešto rekli, obratite pažnju i na:

Rukovanje

Da li Vam se nekad desilo da se rukujete sa nekim, a imate osećaj da Vam je u ruci nešto mlitavo umesto čvrste ruke? Onda ćete vjerovatno i tu osobu opisati kao mlitavu i bez karaktera. Stisak treba da bude čvrst, ali ne suviše. Naročito žene često prave grešku suviše jakog stiska pri rukovanju, jer misle da tako pokazuju čvrstinu karaktera. Treba naći meru – ni previše slab, ni previše jak. Potrudite se da zapamtite ime osobe koja Vam se predstvlja i da ga kasnije upotrijebite u razgovoru. Pošto se većina ljudi pri upoznavanju usredsredi na to kako će reći svoje ime, to će se verovatno dopasti potencijalnom poslodavcu.

Kontakt očima

Ako ima više osoba sa kojima razgovarate, uspostavite kontakt očima sa svima, ne gledajte samo u jednu osobu. Treba da gledate sagovornika u oči, ali ne sve vreme. Takođe, ne buljite direktno u oči, već malo ispod očiju, jer će se sagovornik tako prijatnije osjećati.

Izraz lica

Koristite izraz lica (poželjan osmjeh) da izrazite svoja osećanja. Ali, smiješite se samo ako je iskreno.  Neiskren osmjeh (kad se smiješe samo usta, ali ne i oči) stvara utisak neiskrene osobe.

Ruke

Koristite ruke da izrazite ono što govorite, ali sa umjerenom gestikulacijom. Obratite pažnju na pokrete (lomljenje prstiju, kuckanje po stolu, laktovi). Ne držite ruke u džepovima (u većini kultura to pokazuje nepoštovanje). Možete da držite olovku, ali ne igrajte se sa njom. Trudite se da bar jednu ruku držite na stolu, ali naravno ne da se nalaktite.

Držanje

Pokušajte da se držite uspravno, ali opušteno. Gledajte pravo ispred sebe (kad skrenete pogled sa osobe sa kojom razgovarate), ne dole u pod ili gore u plafon.

Trema

Ako već imate tremu, ne pokušavajte da je ignorišete. Izgledaćete neprirodno uz tijelo u grču i izvještačen osmeh. Da biste je prevazišli, najbolje je da se dobro pripremite za razgovor. Bilo bi dobro da vježbate s nekim kao da ste stvarno na razgovoru za posao, ili vježbajte samo pred ogledalom. Da biste povećali samopouzdanje, zamislite se nakon završenog intervjua i da ste dobili posao ili predstavite sebi situaciju u kojoj ste bili uspešni.

 


Najčešća pitanja

 • Detalji iz CV-a
 • Šta znate o našoj kompaniji?
 • Zašto želite da radite kod nas?
 • Koliko ste kvalifikovani da obavljate određeni posao?
 • Zašto želite da mijenjate posao?
 • Pitanja o bivšem poslodavcu
 • Zašto niste radili u određenom periodu?
 • Da li ste za timski rad?
 • Kako vas opisuju vaši prijatelji?
 • Vaši planovi u narednih pet godina?
 • Šta vam predstavlja zadovoljstvo poslom?
 • Navedite tri riječi koje vas opisuju.
 • Kako podnosite poraz?
 • Da li imate takmičarskog duha?
 • Šta vas deprimira?
 • Kako biste sebe ocijenili na skali od 1 do 10?
 • Koje su Vaše slabosti?
 • Da li možete da radite pod pritiskom? Da li poštujete rokove?
 • Čime se ponosite?
 • Šta je za vas bio najveći izazov?
 • Da li ste kreativni?
 • Navedite neki primjer iz radnog iskustva kad ste primjenili neku novu ideju.
 • Koji je vaš cilj u životu?
 • Šta želite da postignete u karijeri?
 • Imate li neki hobi?


Pitanja potencijalnom poslodavcu

Vjerovatno će se intervju završiti tako što Vama daju mogućnost da njima postavite pitanje. Trebalo bi da smislite bar jedno pitanje, čime ćete pokazati da ste zainteresovani. Primer pitanja koja možete da postavite:

 • Opišite mi tipičan dan/radnu nedelju/ klijenta na tom radnom mestu
 • Kako će se ocenjivati moj radni učinak?
 • Koje su mogućnosti za učenje, lični razvoj i napredovanje u karijeri?
 • Koje vještine i znanja su najvažnija za to radno mjesto?
 • Koji je najveći izazov sa kojim se kompanija danas susreće?
 • Recite mi nešto o novom proizvodu X?
 • Šta je Vas lično privuklo da se zaposlite u toj kompaniji?


Najčešće greške

 • —  Kašnjenje
 • —  Nepoznavanje kompanije
 • Ogovaranje bivšeg poslodavca
 • —  Nedostatak ciljeva i plana karijere
 • —  Naglašavanje važnosti novca
 • —  Nefleksibilnost (radno vrijeme, niža pozicija)
 • —  Loše izražavanje (žargon)
 • —  Loša neverbalna komunikacija

 

INFORMACIONI INTERVJU

Informacioni intervju je oblik interpersonalne komunikacije sa poslodavcima koji nam pomaže u prikupljanju podataka u potrazi za poslom. Predstavlja novi oblik ponašanja u okviru upravljanja karijerom. U osnovi informacionog intervjua je želja da se, nakon završenih studija, osoba upozna sa zahtjevima radnih mjesta i potrebnim kompetencijama u oblasti svoje stručnosti.
Prilika za vježbanje verbalne komunikacije

Specifičnost informacionog intervjua je što osobu koja traži posao stavlja u aktivnu ulogu. Prije zakazivanja informacionog intervjua treba kontaktirati osobe sličnog zanimanja u različitim organizacijama i tražiti saglasnost za intervju. Tokom intervjua imamo priliku da vježbamo verbalnu komunikaciju iz pozicije osobe koja vodi intervju. Cilj intervjua je da se upoznamo sa izgledom karijere koja je pred nama i zahtjevima koje nam postavlja. Međutim, pored tog cilja, informacioni intervju nam pruža šansu da vježbamo verbalnu i neverbalnu komunikaciju i da, oslobođeni pritiska da li ćemo biti primljeni na posao, pratimo kakav utisak ostavljamo na osobu sa kojom razgovaramo.
Šansa da saznamo informacije o karakteristikama radnog mjesta

Nakon završenog školovanja nalazimo se na početku naše karijere. Najbolji način da sagledamo šta nas čeka je da obavimo više informacionih intervjua sa osobama sličnog zanimanja u različitim organizacijama. Na taj način možemo prikupiti važne informacije o našoj budućoj karijeri i steći utisak šta nas očekuje u budućnosti. Možemo saznati kakve se kompetencije traže od nas, kakve teškoće nas očekuju, kakve su mogućnosti zapošljavanja, i slično. U razgovoru možemo izneti i naše dileme i strahovanja i dobiti podršku intervjuisane osobe za izabrani put karijere. Možemo bolje sagledati način na koji treba napisati radnu biografiju kako bi što bolje predstavili sebe.
Preporuke za informacioni intervju

 • ne gubite iz vida smisao informacionog intervjua: cilj je prikupiti nove informacije važne za našu karijeru a ne da naći posao na zaobilazan način
 • vreme je novac: ne treba zloupotrebljavati ničiju dobru volju niti vreme koje su izdvojili za nas
 • jasna svrha intervjua:  treba unapred znati šta želimo da saznamo i unapred obavestiti osobu koju intervjuišemo, putem e-maila ili telefonom
 • zakazati susret: treba obezbjediti poslovnost i osigurati vrijeme koje će biti neometano prisustvom ili upadicama drugih stranaka
 • priprema za intervju:
  • treba prikupiti informacije o osobi koju intervjuišemo, organizaciji i vrsti posla
  • treba pripremiti listu pitanja
  • uvažavanje osobe: ne treba izlagati stavove niti polemisati već uvažavati pravo svakoga na osoben način razmišljanja i izražavanja
  • zahvalnost: na početku intervjua iskazati zahvalnost što smo primljeni na razgovor i objasniti razloge zašto smo ga tražili
  • društvena mreža: sva imena ljudi koji se pomenu tokom razgovora i njihove kontakte zapisati kako bi proširili našu društvenu mrežu
  • neverbalna komunikacija: obratiti pažnju na radnu sredinu, izgled ljudi, način komuniciranja i slično

Lista oblasti koje istražujemo i mogućih pitanja

 • radna sredina
  • Kako izgleda vaš radni dan?
  • Za šta ste odgovorni?
  • problemi
   • Sa kakvim se problemima susrećete?
   • Kakve odluke donosite?
  • pozadina
   • Kakvo obrazovanje, veštine i iskustvo je potrebno za ovakav posao?
   • Kakve kurseve i kakvu praksu bi mi preporučili?
  • nagrade
   • Šta vam donosi zadovoljstvo u radu a šta vas zabrinjava?
  • mogućnosti
   • Kako izgleda karijera u okviru vašeg posla?
   • Koja udruženja preporučujete?
  • društvena mreža
   • Koga da kontaktiram za dodatne informacije?