Praksa

Centar za razvoj karijere omogućava studentima Univerziteta Sinergija da dobiju pravovremene informacije o oglašenoj praksi i da, po zahtjevu poslodavaca, poveže studente sa poslodavcima.

Praksa predstavlja jednostavan vid sticanja neophodnog radnog iskustva. Praksa je volontirski tip rada i najznačajnija je za osobe koje do sada nisu bile u radnom odnosu.

  • Za studente se preporučuje da ukoliko nemaju radno iskustvo, da se prijave na praksu i na taj način se upoznaju sa svakodnevnim radom u poslovnom okruženju i da steknu osnovno radno iskustvo koje može poslužiti kao referenca i pomoć u daljem pronalaženju posla.
  • Praksa traje određen vremenski period, najčešće jedan ili dva mjeseca, u zavisnosti od izabranog poslodavca.
  • Centar sarađuje sa mnogobrojnim poslodavcima, što pruža studentu širok izbor prilikom izbora prakse.
  • Za stručnu praksu, student se može prijaviti on-line na stranici Centra za razvoj karijere.

Na šta treba obratiti pažnju

Važno je da student bude svjestan svoje odgovornosti na praksi. Student, predstavljajući sebe, predstavlja i svoj Univerzitet u najboljem svjetlu, maksimalnim zalaganjem i trudom za vrijeme trajanja prakse. Posljedice lošeg ponašanja snosi student na svoju odgovornost.

Savjet

Ukoliko niste sigurni koja praksa bi Vam odgovarala, pozovite ili dođite u Centar za razvoj karijere i oni će Vam pomoći sa savjetima.