Radionice Univerziteta Sinergija

04.02.2016.

Univerzitet Sinergija će u narednom periodu organizovati izvođenje nekoliko praktičnih radionica namijenjenih svim studentima Univerziteta Sinergija, đacima srednjih škola kao i ostalim zainteresovanim građanima.

Planirano je održavanje tri jednodnevne radionice na sljedeće teme:
 

  • Izrada web sajta (WordPress)
  • Honorarni poslovi na internetu (poslovna vještina na bazi iskustva sa Freelancer berzom poslova)
  • Programiranje – radionica programskih jezika

Sve teme se realizuju u elektronskom kabinetu. Po završetku radionice, svim učesnicima će biti dodijeljeni sertifikati od strane Univerziteta Sinergija.
Zbog ograničenog broja mjesta pretprijava je obavezna, a učešće na radionicama je BESPLATNO za sve zainteresovane.

Link za pretprijave: http://tinyurl.com/sinergija2016