Tim centra za razvoj karijere

Savjetnici Centra za razvoj karijere studenata:
_____________________________
prof. dr Milovan Stanišić

prof. dr Milenko Stanić
prof. dr Slavoljub Vukićević
doc. dr Saša Adamović

doc. dr Smiljka Stojanović
prof. dr Milorad Janković
prof. dr Mirko Savić

Saradnici Centra za razvoj karijere:
______________________________________________

mr Biljana Dimitrić

individualno savjetovanje bdimitric@sinergija.edu.ba

Nataša Simeunović, MSc

studentska praksa nsimeunovic@sinergija.edu.ba

Siniša Janković, MSc

marketing Centra za razvoj karijere sjankovic@sinergija.edu.ba

Nikola Škobo, MSc

individualno savjetovanje nskobo@sinergija.edu.ba

Goran Avlijaš, MSc

individualno savjetovanje gavlijas@sinergija.edu.ba

Nenad Ristić, MSc

webmaster nristic@sinergija.edu.ba