Tim centra za razvoj karijere

Savjetnici Centra za razvoj karijere studenata:
_____________________________
prof. dr Milovan Stanišić

prof. dr Milenko Stanić
prof. dr Žaklina Spalević
doc. dr Saša Adamović

doc. dr Tijana Dabić
prof. dr Milorad Janković
prof. dr Mirko Savić

Saradnici Centra za razvoj karijere:
______________________________________________

dr Biljana Dimitrić

individualno savjetovanje bdimitric@sinergija.edu.ba

dr Nataša Simeunović

studentska praksa nsimeunovic@sinergija.edu.ba

Siniša Janković, MSc

individualno savjetovanje sjankovic@sinergija.edu.ba

dr Danica Petrović

marketing Centra za razvoj karijere dpetrovic@sinergija.edu.ba

dr Goran Avlijaš

individualno savjetovanje gavlijas@sinergija.edu.ba

dr Nenad Ristić

individualno savjetovanje

webmaster

nristic@sinergija.edu.ba