Vizija / Misija / Ciljevi

 

Vizija:
Centar za razvoj karijere  –  najbolje mjesto osposobljavanja studenata Univerziteta Sinergija za tržište rada.

Misija:
Centar za razvoj karijere je polazište razvoja lične karijere studenata Univerziteta Sinergija i stalna uporišna tačka za upravljanje karijerom tokom radnog života. Centar je vrhunsko stručno savjetodavno tijelo upravljanja ljudskim resursima za kompanije i poslodavce. Na taj način Centar povezuje studente Univerziteta i poslodavce na obostranu korist.

Ciljevi:

  • Osposobljavanje studenata za upravljanje ličnom karijerom – studenti se uče da savladaju osnovne vještine koje im pomažu da započnu svoj posao ili da nađu posao koji odgovara njihovim kvalifikacijama i da sebe prezentuju u najboljem svjetlu kako bi se zaposlili.
  • Stručna pomoć poslodavcima u upravljanju ljudskim resursima – poslodavcima se nude stručne usluge iz oblasti kao što su selekcija, dodatna edukacija, opisi radnih mjesta, kodeks ponašanja, radna etika, vrijednosti kompanije, itd.
  • Podrška Univerzitetu u upravljanju kvalitetom – na osnovu praćenja karijera studenata daju se sugestije za promjene obrazovnih sadržaja i usavršavanje postojećih kako bi se Univerzitet održao kao mjesto vrhunskog znanja i stručnosti.
  • Popunjavanje baze podataka studenata i poslodavaca sa aktuelnim podacima – baza podataka se upotrebljava za predstavljanje studenata i poslodavaca kako bi se olakšao međusobni kontakt i ostvarila saradnja.